Şaman Ne Demektir?

“Şaman” kelime anlamı olarak, bilinç değiştirmiş olağanüstü bir durumda akıl üstü bir gerçekliğe yolculuk yapan bir kişiyi ifade eder. Şamanlara genellikle kabile dillerinde “görenler” veya “bilenler” denir. Bunun nedeni ise; şamanların ilk elden bilgi birikimine dayalı bir sisteme dahil oluşlarıdır.

 

Şamanizm Nedir?

Şamanizm ile alakalı en çok düşülen yanlışlardan biri bir inanç olduğudur. Şamanizm inancı doğru bir tanımlama değildir. Şamanizm bir inançtan ziyade, iyileşmek, bilgi almak veya başka tecrübeler edinmek için yapılan bilgi birikimine ve deneyimlere dayanmaktadır. Şamanlar yaptıkları deneyimlerden bir sonuç alamazlar ise kabilelerindeki insanlar tarafından inandırıcılıklarını ve bilgeliklerini kaybederler.

 

Şamanik Kültürün İzleri

Şamanizm uygulaması bir din değil bir yöntemdir. Birçok kültürde yerleşik inançlar ve dinler ile şamanizmi görmek mümkündür. Buna örnek göstermek gerekirse: Japonya’da Budizm, Sibirya’da Lamaizm ile birlikte şaman ritüellerinin izlerini görebilirsiniz.

 

Şamanik İyileşme Nedir?

Şamanik iyileşmenin tıbbi ve ruhsal olmak üzere iki yönü vardır. Şamanlar bitkiler, hayvanlar ve tüm doğa ile konuşurlar. Bu bir metafordan ziyade değişmiş bir bilinç durumunda, farklı frekanslarda bu eylemi gerçekleştirmeleridir. Bu eylemler sonucu şifalı bitkileri keşfetme, bunların nasıl kullanılacağını öğrenme gibi pratikleri geliştirirler. Şamanlar tüm bu derin bilgi kaynağına; disiplin, eğitim ve ruhların yardımı ile erişebilir.

Ruhsal iyileşmeye gelecek olursak, bir şaman bireyin manevi sorunlarına yolculuk yaparak hastalığını iyileştirebilir. Normal bir gerçeklik açısından teşhisin ne olduğunun bir önemi yoktur. Ruhsal hastalık ile sıradan gerçeklik hastalığı arasında birebir uyumdan söz edilemez. Bundan dolayı, şamanlar çoğu zaman manevi nedenselliğin ne olduğunu bularak bu nedensellikle ilişkili bir tedavi uygulamaya karar verirler.

 

Kötü Şans Nedir?

Şamanik bakış açısıyla ruhsal olarak “güçlü” (ruh dolu) olmayan insanlar, hastalığa kazalara ve kötü şansa eğilimlidirler.

 

Ruh ve Beden Birlikteliği

Geçmişten bugüne ruh ve bedenin birbirine sıkı sıkı bağlı iki kavram olduğunu biliyoruz. Şamanların bu evrende yalnız olmadığımızı bilmesi ve buna göre niyetlenerek yaptığı eylemlerin sonuçlarının gerçekten etkili olması hakkında büyük bir inançları vardır. Şamanlar bir insanın acısını şefkatle hafifletmeye çalıştığında, yardım eden ruhların ilgilendiğine ve dahil olduğuna inanırlar. Şamanizmin bizler için sunduğu en büyük haber bu hayatta yalnız olmadığımız gerçeğidir.

 

Şamanik Açıdan Ruh Geri Kazanımı Nedir?

Şamanik açıdan travması olan herkesin ruhunda bir miktar kayıp olmuş olabilir. Kastettiğimiz ruh kavramı, doğumumuzdan ölümüze kadar olan manevi özdür. Ruh kaybını iyileştirmek için kullanılan teknikler ruh geri alma teknikleridir. Klasik şamanik yöntemlerden biri de ruhun kaybolan kısmını aramak ve geri kazanımını sağlamaya yönelik pratiklerdir.

 

Şamanik Ekstraksiyon Nedir?

Şamanik iyileşme çalışmalarından biri de ekstraksiyondur. Bu çıkarma manevi bir izinsiz girişin arındırılmasını içerir. Tıpkı sıradan gerçeklikte enfeksiyonlar olabileceği gibi, ruha manevi müdahaleler de olabilir. Ancak bunu kötü ruhlar gibi düşünmeyin. Örnek vermek gerekirse: kimse evinde sivrisinek istemez, ancak sivrisineğe kötü diyemeyiz ancak evden çıkarmak isteriz. Aynı şekilde şaman, ruhun sağlığına etki eden ruhsal müdahaleleri ortadan kaldırmak ve uzaklaştırmak için pratiklerde bulunur. Bu pratik değiştirilmiş bir bilinç durumunda çalışarak yapılır.

Ekstrasyon tekniği, değişmiş bir bilinç durumunu ve hastanın bedeninin görülmesini gerektirir bu nedenle karanlıkta yapılır. Şamanlar sıradan realitenin dışına geçmek için, ışık, ses vb. uyaranların kesilmesine ihtiyaç duyarlar. Şaman bu pratikle, vücuda “röntgen görme” ile bakmayı, hastalığı ve yerini görmeyi daha sonrasında ise bu hastalığı çıkarmayı öğrenir.

Şamanlar için üst, orta ve alt olmak üzere üç dünya vardır. Uzaktaki akrabalarının ne yaptıklarını görmek veya göçmen hayvanların sürülerini bulmak için Orta Dünya’ya gittiler. Şamanların eski zamanlardan beri yolculuk ettiği Yukarı ve Aşağı Dünyalarda Şaman çoğu zaman Orta Dünya’nın ruhlarından faydalanmayı tercih eder çünkü birçoğu kafası karışmış ve yetersiz güçtedir. Üst ve Alt Dünyalara gitmek Şamanlar için şefkat, güç ve bilgelik varlıklarına ulaşmak anlamına gelir.

 

Şamanizmde Değişmiş Bir Bilinç Durumu Nasıl Sağlanır?

Dünyanın yaklaşık %90’ında Şamanizmde kullanılan değişmiş bilinç durumlarına en tipik olarak sopa, çıngıraklar ve diğer enstrümanlarla yapılan monoton bir perküsyon sesi içeren bilinç değiştirici tekniklerle uğraşılır. Belki de kültürlerin %10’unda şamanlar bilinç durumlarını değiştirmek için “ayahuasca çayı” vb. gibi doğada bulunan psikotik ve bilinci uyarıcı maddeler kullanırlar.

 

Şamanik Yolculuğun Kazanımları

Şamanik bir yolculuğa başladığınızda ruhların şefkat hissettiği ve yardım etmek istedikleri kişiyseniz hiç istemediğiniz ve hiç beklemediğiniz öğretiler öğreneceksiniz. Çünkü o kapılardan geçtiğinizde bu kapılar ne olursa olsun ruhlar  hazırlığınıza göre size öğretecek ve hayatınızı değiştirecek. Bu yolculuklardan biri bile hayatınızı değiştirmeye yetebilir.

Unutmamalı ki, iletişim kadar sessizliğe de ihtiyacımız var. Günde en az 10 dakikayı kendinizle olan iletişiminize, sessizliğe ayırmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.