Arjens Blog

Ayurvedik Beden Tipleri Nelerdir?

Ayurvedik Beden Tipleri Nelerdir?

Yaşam ve bilgi anlamlarını taşıyan Ayurveda, 6000 yıl öncesinde Hindistan’da doğan bir tıp sistemidir. Ayurveda’nın felsefesine göre enerjimizi dengede tutmak ve bununla birlikte zihinsel ve fiziksel sağlığımızı önem piramidinin en üstünde tutmamız gerekmektedir. Üç önemli nokta olan ruh, beden...

Ayurvedik Beslenme Nedir?

Ayurvedik Beslenme Nedir? Ayurvedik Beslenme Nasıldır?

Beslenme hepimizin bildiği gibi insanın yaşam standardını etkileyen, kişinin enerjisine doğrudan etki gösteren ve mutluluk, iyi hissetme ile de direkt alakalı olan yapıtaşlarındandır. Hindistan’da keşfedilen bir tıp sistemi olanı Ayurveda’nın beslenme metotlarına derinlemesine bakacağız. Ayurveda’nın kendisinin de bir tür...

Ayurveda Nedir?

Ayurveda Nedir?

Dünyanın bilinen en eski şifa yöntemi olan Ayurveda yüzyıllardır hayatımızda olmasına karşın batı medeniyetlerinde popüler haline gelmesi oldukça zaman aldı. Sağlıklı yaşama olan ilginin artması, kimyasallara karşı aromaterapinin popüler hale gelmesi ile Ayurveda; son dönemin en merak edilen konuları...

Yoga Nedir? Palo Santo Nedir? Yoga ve Palo Santo İlişkisi

Yoga Nedir? Palo Santo Nedir? Yoga ve Palo Santo İlişkisi

Yoga kelime anlamı olarak birlik, bir araya gelme, karşılaşma gibi anlamlara hizmet etmektedir. Sanskritçe’de kontrol etmek, boyunduruk altına almak anlamına “yuj” kelimesinden türemiştir. Gandhi yoga için “…bedenin, zihnin ve ruhun tüm güçlerini Tanrı’ya kulluk ederek; zekayı, zihni, duyguları ve...